secretaris@rotary-pn.nl

Het leefmilieu beschermen

Rotary's nieuwe doel is een grondige aanpak van schadelijke invloeden op ons leefmileu.
Laten we als People of Action de handen uit de mouwen steken voor projecten met een positief, meetbaar en duurzaam effect op de plek die we allen kennen als onze wereld.

Kom meer te weten over Rotary's nieuwe prioriteit op  rotary.org/environment