secretaris@rotary-pn.nl

Nieuws

Geslaagd Dictee

Het Groot Pijnacker-Nootdorps Dictee was weer een succes! De tekst, door clubgenoot Ron geschreven met een toevoeging van Rein Leentfaar, kan hier gedowload worden vanuit dit artikel.

De tekst werd kundig en met veel humor voorgedragen door Peter Hennevanger. Thema van de tekst was de wielersport, en hier hadden sportliefhebbers wel een streepje voor. Uw webmaster kende maar liefst drie woorden nog helemaal niet (dernie, revitailleren en stayeren) maar één daarvan heeft hij tóch goed gespeld.

Er waren weer heel wat prijzen uit te delen, onder andere ook aan de deelnemers van de loterij, die tijdens het wachten op de uitslag plaats vond. Tenslotte deelde voorzitter Ferdi mee dat er tenminste 1750 euro was binnengekomen voor de bibliotheek die zich ook binnen Cultura bevindt. De gelukkige vrijwilligers van de bibliotheek die de cheque in ontvangst namen vertelden dat het bedrag zou worden besteed aan uitbreidingen die vooral geschikt zijn voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven ("laaggeletterden"). De avond werd afgesloten met een bedankje aan alle helpers en deelnemers.